Naše firma nabízí tyto služby

Zemní práce

  • strojní i ruční výkopy
  • příprava lože např. pro pozemní komunikace, bazény atd.
  • pronájem techniky pro zemní práce

Přeprava sypkých materiálů a materiálů pro stavební účely

  • dovoz např. štěrku, písku, mulčovací kůry ...
  • odvoz výkopové zeminy, stavební suti a jiných odpadů včetně předání do koncového zařízení
  • dovoz stavebních materiálů na paletách

Vnitrostátní přeprava

  • přeprava nákladů do 3,5t
  • přeprava nákladů od 3,5t do 16t

Technické služby v dopravě

  • doprovody nadměrných nákladů
  • odstraňování technických překážek nadměrným nákladům